NOU: A aparut versiunea a 2-a a programului Declsom 2007 care cuprinde urmatoarea adaugare:

Sau introdus 2 campuri in capitolul 2 privind subventiile acordate angajatorilor care incadreaza elevi si studenti pe perioada vacantei conform Articolului 7, alin. 1 din Normele Metodologice de Aplicare a Prevederilor Legii nr. 72/2007.

Aplicatia, Anexele 1, 2 si 3 si  Monitorul Oficiale care contine Ordinul de modificare a aplicatiei sunt atasate acestui articol.

Pentru dezarhivare folositi:- WINRAR(http://www.rarlab.com) - WINZIP(http://www.winzip.com)


Modificare in aplicatie a fost facuta conform:

        ORDIN nr_662__din__23.07.2007 

pentru modificarea
şi completarea Procedurii privind declararea lunară de către angajatori
a evidenţei nominale a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată
la bugetul asigurărilor pentru somaj, aprobată prin Ordinul ministrului
muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 405/2004, cu modificările
şi completările ulterioare

      Având
în vedere prevederile art.7, alin.(1) din Normele metodologice de aplicare
a Legii nr.72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor
şi studenţilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 726/2007, 

      în
temeiul prevederilor art. 14 din Hotărârea Guvernului nr. 381/2007
privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei
şi Egalităţii de Şanse, 

      
Ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse, emite următorul
ordin: 

   
Art. I - Procedura
privind declararea lunară de către angajatori a evidenţei nominale
a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată la bugetul asigurărilor
pentru şomaj, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, solidarităţii
sociale şi familiei nr. 405/2004, publicat în Monitorul Oficial al
Romaniei, Partea I, nr. 765 din 20 august 2004, cu modificările şi
completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum
urmează: 

 1. La articolul
  3 alin.(2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  „(2)
  În declaraţia lunară, depusă/transmisă cumulat de unitatea centrală,
  se va preciza distinct fiecare categorie de subvenţie deductibilă,
  scutire sau reducere a contribuţiei datorate de angajator, realizată
  în temeiul legii (sumele cuvenite pentru timpul efectiv lucrat potrivit
  art. 80 şi 85, scutirile de la plata contribuţiei datorate de angajator,
  aferente persoanelor încadrate prevăzute la art. 80 şi la art. 85
  alin. (1), precum şi reducerile prevăzute la art. 93 şi 94 din Legea
  nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea
  ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare,
  sumele cuvenite în temeiul Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi
  combaterea marginalizării sociale, sumele cuvenite potrivit art. 7
  alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 58/2001 privind
  organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, stagiaturii şi activităţii
  de cercetare medicală în sectorul sanitar, aprobată cu modificări
  prin Legea nr. 41/2002, cu modificările şi completările ulterioare,
  sumele cuvenite potrivit art. 17 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea
  nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă şi sumele cuvenite
  potrivit art.1 din Legea nr. 72/2007 privind stimularea încadrării
  în muncă a elevilor şi studenţilor.” 
 1. La articolul
  12 alin.(3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

  „(3)
  În capitolul 2 (anexa nr. 2 la prezenta procedură):

     
  a) câmpurile obligatorii sunt: LD, AD, DEN, CUI (CF/CNPA), LOC, JUD,
  CPOST, CAEN, BANCA, IBAN, TCID, CAD1, CAD2, TCAD, RP, RI, NA, NI, NTA,
  FS1, FS2, NUMEA, PREA, FUNCTA, SSRR, SUB80REC, SUB80RES, SC80144REC,
  SC80144RES, SUB85REC, SUB85RES, SC85144REC, SC85144RES, SUB58REC, SUB58RES,
  SUB116REC, SUB116RES, RED9394REC, RED9394RES, SUB17AREC, SUB17ARES,
  SUB17BREC, SUB17BRES, SUB172REC şi SUB172RES; angajatorii care au sediul
  în municipiul Bucureşti vor completa câmpul „JUD” cu „Bucureşti”
  şi, în mod obligatoriu, câmpul „SECT” cu numărul aferent sectorului
  (cu valori între 1 şi 6). Câmpurile SUB80REC, SUB80RES, SC80144REC,
  SC80144RES, SUB85REC, SUB85RES, SC85144REC, SC85144RES, SUB58REC, SUB58RES,
  SUB116REC, SUB116RES, RED9394REC, RED9394RES, SUB17AREC, SUB17ARES,
  SUB17BREC, SUB17BRES, SUB172REC şi
  SUB172RES se completează
  cu zero în cazul în care nu există sume recuperate prin deducere
  şi/sau de restituit de către AJOFM/AMOFM;

     
  b) câmpurile care se completează numai dacă este cazul sunt: STR,
  NRA, BL, SC, ET, AP, SECT, TEL, FAX şi MAIL;

     
  c) suma subvenţiilor, scutirilor şi reducerilor recuperate prin deducere
  din contribuţia datorată (SUB80REC, SC80144REC, SUB85REC, SC85144REC,
  SUB58REC, SUB116REC, RED9394REC, SUB17AREC, SUB17BREC şi SUB172REC
  reprezintă valoarea câmpului „Subvenţii, scutiri şi reduceri recuperate”
  (SSRR) şi nu poate depăşi valoarea câmpului „Total contribuţie
  datorată de angajator” (TCAD);

     
  d) valoarea câmpului „Rest de plată” (RP) reprezintă diferenţa
  dintre TCAD şi SSRR, în cazul în care TCAD > SSRR;

     
  e) valoarea câmpului „Rest de încasat” reprezintă suma subvenţiilor,
  scutirilor şi reducerilor de restituit de către AJOFM/AMOFM (SUB80RES,
  SC80144RES, SUB85RES, SC85144RES, SUB58RES, SUB116RES, RED9394RES, SUB17ARES,
  SUB17BRES şi SUB172RES ), în cazul în care TCAD = SSRR;

     
  f) NA reprezintă numărul de persoane asigurate, declarate în cap.
  1; o persoană este numărată o singură dată, chiar dacă are două
  sau mai multe înregistrări (contracte de muncă cu acelaşi angajator)
  în cap. 1;

     
  g) NI reprezintă numărul de înregistrări din cap. 1; în situaţia
  în care o persoană are două sau mai multe înregistrări, este numărată
  de atâtea ori câte înregistrări are.

     
  h) NTA reprezintă numărul de asiguraţi care în cap. 1 sunt de tip
  asigurat 2 (TA = 2);

     
  i) NA ≤ NI, respectiv NTA ≤ NA." 
 1. Anexele nr.1-3
  se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr.1-3 la prezentul ordin.

   Art.
II – (1) Dispoziţiile prezentului ordin se aplică începând cu
declaraţia lunară corespunzătoare lunii iunie 2007.

  (2) Prezentul
  ordin se publică în Monitorul Oficial al României.

   Art.
III – Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei
nr. 405/2004 pentru aprobarea Procedurii privind declararea lunară
de către angajatori a evidenţei nominale a asiguraţilor şi a obligaţiilor
de plată la bugetul asigurărilor pentru şomaj, publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 765 din 20 august 2004, cu modificările
şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezentul
ordin, va fi republicat dându-se textelor o nouă numerotare. 

  Ministrul
  Muncii,

  Familiei
  şi egalităţii de şanse

            Paul PĂCURARU 

AtaşamentMărime
Declsom2007b - Arhiva rar548.07 KB
Declsom2007b versinea completa - Arhiva rar3.65 MB
Declsom2007b - Arhiva zip563.11 KB
Declsom2007b versinea completa - Arhiva zip2.7 MB
Anexele 1 si 2.pdf73.81 KB
Anexa3.doc217 KB
Monitorul Oficial 586/27.08.2007335.53 KB